Jarosław Gowin przedstawił szczegóły zmian w ustawie hazardowej

Dzisiaj odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono szczegółowe zapisy projektu zmiany ustawy hazardowej przygotowanego przez partię Polska Razem wicepremiera Jarosława Gowina. 

Projekt przedstawiony przez wicepremiera Gowina jest dużo bardziej postępowy i liberalny niż zaprezentowany w zeszłym tygodniu projekt Ministerstwa Finansów.

W projekcie znajdują się zapisy dotyczące liberalizacji gry w pokera live oraz legalizacji pokera online. Projekt ten przewiduje też zmiany w sposobie opodatkowania pokera, nie są one jednak idealne i niepotrzebnie komplikują sytuację.

Najważniejsze punkty

Definicja „niektórych gier karcianych”:

„Art. 3

2. Niektórymi grami karcianymi są gry karciane w pokera oraz jego turniejowe i sportowe odmiany, w których uczestnik ma szansę na wygranie nagrody i gdzie prawdopodobieństwo wygranej jest oparte na kombinacji umiejętności i przypadku.” 

Umożliwienie legalnych rozgrywek towarzyskich w domach, z pulą nagród nie przekraczającą 760 PLN w czasie jednego dnia.

„Art. 2

3. Ustawa nie obejmuje towarzyskiej gry w niektóre gry karciane, prowadzonej na użytek własny w gospodarstwach domowych, w których całkowita wartość wygranych nie przekracza kwoty 760 zł.” 

Legalizacja pokera online, którego organizować mogą podmioty posiadające odpowiednią koncesję.

„Art. 10 

2. Urządzanie niektórych gier karcianych jest dozwolone – stosownie do udzielonego zezwolenia – wyłącznie w ośrodkach gier karcianych lub w sieci Internet na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy.”

Zezwolenie na organizowanie turniejów na żywo przed inne podmioty niż kasyna. Ten zapis pozwala na tworzenie klubów pokerowych, które po uzyskaniu odpowiedniej licencji mogłyby organizować pokerowe turnieje.

„Art. 4

2. Działalność w zakresie niektórych gier karcianych może być prowadzona na podstawie zezwolenia udzielonego na urządzanie niektórych gier karcianych.”

Projekt Polski Razem wprowadza Kartę Gracza, na której rejestrowane będą wszystkie wygrane oraz koszty w postaci wpisowego. W ten sposób ułatwiona ma być praca Urzędów Skarbowych, a także ma to przeciwdziałać wykorzystywaniu pokera do prania brudnych pieniędzy.

„Art. 11

1. Warunkiem umożliwiającym w rozgrywkach niektórych gier karcianych, odbywających się w ośrodkach gier karcianych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest posiadanie karty gracza.” 

Projekt zmienia też formułę opodatkowania, ale przypadku pokera nie jest to zmiana idealna i najprostsza. Podatek mieliby płacić zarówno gracze jak i organizator turnieju. W opinii Stowarzyszenia Wolny Poker lepszym i prostszym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie, w którym tylko operator płaci podatek. Rozwiązanie to byłoby z pewnością skuteczniejsze w kontekście ściągania podatków, a także nakładałoby mniej obowiązków na graczach.

W uzasadnieniu projektu Polski Razem czytamy:

„Gracz będzie zobowiązany do zapłacenia 10% podatku od kwoty wygranej pomniejszonej o sumę wpisowego lub wkupnych. Jego wygrana będzie pomniejszona od razu o kwotę podatku (nalicza go i pobiera podmiot organizujący). Jest to zdecydowana obniżka podatku w tym zakresie, co w połączeniu z legalizacją wielu form rozgrywek powinno zachęcać graczy do uczestnictwa tylko w legalnych rozgrywkach. Organizator będzie uiszczał podatek w wysokości 1% sumy wszystkich wpisowych lub wkupnych. Biorąc pod uwagę, że większość organizatorów pobiera ok. 10% opłatę za udział w rozgrywkach tzw. „rake”, będzie to 10% tej opłaty, czyli kwota adekwatna jak w wypadku opodatkowania graczy.”

Na dzisiejszym spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Wolny Poker. Prezes Stowarzyszenia Marcin Horecki skomentował propozycję Polski Razem:

„Projekt ustawy hazardowej regulujący zakłady wzajemne i pokera Polski Razem jest krokiem w dobrą stronę. Cieszymy się, że projekt zawiera legalizację gier domowych z symbolicznymi pulami nagród, możliwość gier w klubach pokerowych, dopuszczenie i licencjonowanie gier online oraz gier stolikowych. Projekt zawiera wprowadzenie 20% podatku od dochodu brutto operatora od zakładów wzajemnych na wzór modeli zachodnich. Niestety w przypadku pokera, projekt w aktualnej wersji zawiera 10% podatek od wygranych graczy oraz 10% podatek operatora od dochodu. W dalszym ciągu są to wielkości zbyt wysokie, które nie spełnią założeń, czyli likwidacji szarej strefy i odpowiednich wpływów budżetowych. Na spotkaniu z autorami ustawy przekazaliśmy już nasze uwagi na temat tych założeń i liczymy, że zostaną one uwzględnione w ostatecznej wersji. Postulujemy o zawarcie całego podatku po stronie operatorów, w wysokości 20% dochodu brutto (rake) dla gier online, oraz 20-40% dla gier na żywo.”

Liczymy, że posłom Polski Razem uda się zebrać podpisy 15 posłów pod tym projektem. Wtedy możliwe będzie zgłoszenie projektu i zorganizowanie wysłuchania publicznego. W takim wypadku będzie możliwość merytorycznej dyskusji nad poszczególnymi zapisami ustawy, jak chociażby rozwiązaniami podatkowymi związanymi z pokerem.

Tags:

Dodaj komentarz